The painter Helga Bosten with paintings of Cora Sandel, and in her own Gallery at the farm Roås in Norway

Jeg er født i 1944 under evakuering i Schlesien som ble polsk etter krigen. Vokste opp sammen med fire yngre brødre i den vestlige grensebyen Aachen, foreldrenes og slektningenes hjemby. Etterkrigstiden var preget av vanskelige kår og min fars autoritære og brutale oppdragelse slik at jeg drømte meg mye bort til et annet liv. Som unge fant jeg tilgang til billedverden i små comic-blader og prøvde å kopiere heltene derfra. Å kunne tegne gav meg en spesiell oppmerksomhet hjemme og på skolen, et frirom i en trang og begrenset tilværelse. Jeg ønsket tidlig å bli kunstner. Arbeiderbakgrunnen satt i midlertid en mangeårig stopp for denne drømmen.

Etter skolen og mine foreldres skilsmisse jobbet jeg som hjelpearbeider i bokbinderier, trykkerier og barnehager for å skaffe meg levebrød. Det ble sporadiske hobbytegninger ved siden av jobben. Senere begynte jeg en utdanning som sosionom i Dortmund (1968-72). I denne tiden ble jeg kjent med kunstneren Willi Kemper (kemperkunst.jimdo.com) som skulle bli den viktigste og en personlig følgesvenn i min kunstneriske utvikling. Hobbytegningene imponerte ham og han fikk meg til å søke på Kunstakademie Düsseldorf. Det lyktes, og sosionomyrket ble avsluttet til fordel for kunstakademiet (1973-75). Men jeg trivdes ikke i den akademiske sfæren og forlot den etter 2 ½ år i klassene til Fritz Schwegler og Gerhard Richter. Likevel ble denne tiden et betydningsfylt vendepunkt: jeg våget å satse som uavhengig billedkunstner.

Det fulgte år med entusiastisk arbeid: «Margot-serien», initiativtager av «Grenzfrauen» 1984-90 som ble Aachen’s første kvinnelige kunstnergruppe med offentlig støtte og utstillinger i flere kjente museer og institusjoner, bl. a. i Norge (se utstillingsliste); selvportrett-serien 1982; Dortmund-kalenderen i samarbeid med Willi Kemper 1985. Samme året ble jeg rammet av en eksistensiell krise og flyttet fra byen og landet til lengre opphold i Norge. Jeg kjente landet fra tidligere besøk og hadde blitt veldig glad i Norges storslåtte og velsignete natur. Magiske naturopplevelser og forsøk på å visualisere engler hadde en terapeutisk virkning. Jeg lærte meg norsk, dannet vennskap, fikk lengre opphold og knyttet kunstneriske bånd. Siden har den kreative siden fått mange nye impulser og kunne utfolde seg i rikt monn: med spennende serier av norskinspirerte motiver, deltagelse på en rekke utstillinger, medlemskap og engasjement i den lokale kunstnergruppen «KunstRomHobøl» (siden 2013).

Fra 2007 har jeg hatt mulighet til å vise aktuelle produksjoner i årlige september-utstillinger på Roås gård i Tomter, de siste tre årene også med enkelte gjesteutstillere. Et populært innslag for publikum og kunstnere å se divergerende verker i en kontrastfull og utfyllende dialog.

The painter Helga Bosten was born in Schlesien in 1944, and grew up in Aachen. Inspired and encouraged by her friend, the german painter and artist Willi Kemper, she studied at Kunstakademie Düsseldorf  (1973-75) in the classes of Fritz Schwegler and Gerhard Richter. Her paintings of «Margot» were awarded with the «Förderpreis der Stadt Aachen» in 1982. In addition to exhibition at various galleries, every september she helds an exhibition at the farm Roås in Norway.