Utstillere er Helga Bosten og Bente Geving. Musikalsk innslag er ved Steinar Granmo Nilsen.

Hvis den forsvinner har vi bare minner…

Det var nok «Herrene i skogen», boken av Kerstin Ekman som økte min interesse for skog og dens skjebne under menneskenes fremferd. I boken beskrives hvordan ugjennomtrengelig skogmasse dekket kontinentet engang, og hvordan den ble erobret av menneskene gjennom en lang historisk prosess. Etter all hogst og økonomisk utryddelse har den skrumpet til fragmenterte biter.

I dag er skog et brennhett tema, bokstavelig talt. Til alvorlig bekymring for mange. Hvis den forsvinner har vi bare minner.

Musikalsk innslag på åpningen

Det er en stor glede at Steinar Granmo Nilsen tilbød seg å åpne utstillingen med friske toner fra Waldhorn. Det kunne ikke passe bedre å høre «gjenklang» fra skogen på hans favorittinstrument. Granmo er førsteamanuensis i horn og naturhorn ved Norges musikkhøgskole. Han er en svært aktiv og ettertraktet kammermusiker og solist med moderne og historiske horn. Repertoaret spenner fra barokk til samtidsmusikk.