Velkommen til årets septemberutstilling

I år er det 3 malende søstre som blir mine gjestekunstnere; Ranveig Kjeserud Ermesjø, Liv Kjeserud og Gunhild Kjeserud.

Vernissage er 10. september kl. 14 med musikalsk innslag av fløytetrio Kristin B. Andersson, Berit Winterhalder og Margrete Gjerdrum.

Utstillingen er åpen hver dag kl. 14.00–18.00 fra 10. til 18. september 2022.

Vi gjør oppmerksom på at Bliksland bru er stengt, og omkjøring via Tomter sentrum er skiltet.

Abstrakt tegning Tegning av trær fra utstillingen Estetisk potpurri